ToDo

Kvar att göra

Som många kanske har förstått av min förra postning så går bilen alltså att köra med nu. Den är dock långt ifrån färdig, än återsår en hel del, så den står i garaget. Det första jag upptäckte var att vakuumbrytaren för vakuumpumpen uppenbarligen är för nära pumpen. När den slår av pumpen vid uppnått vakuum så ger pumpen en akustisk stöt som får brytaren att slå på pumpen igen, men eftersom det redan är fullt undertryck så slår den av igen och pumpen ger en ny stöt, ett konstant tick tock, tick tock..

Ford C3 lådan jag har styrs normalt av både vakuum och en kick-down vajer. Vakuummodulatorn styr uppväxling och kick-down reglaget styr nedväxling. Uppväxlingen har jag redan ordnat justering av, men kick-down reglaget har jag än så länge lämnat därhän. Denna detalj måste fixas så att även nedväxling sker automatiskt vid lämpligt varvtal. Jag har också en del transmissionsljud från slutväxeln som aldrig hördes med en bullrande bensinmotor. Jag har inte heller kopplat in någon extern hydraulpump till växellådan som håller uppe hydraultrycket när elmotorn står still, det går att köra utan men då måste man gasa väldigt försiktigt i början så att växellådan själv får bygga upp trycket så att växeln läggs i. Detta måste fixas, bilen skall gå att köra precis som vilken automatväxlad bil som helst, utan några som helst speciella instruktioner.

Varvtalssensorn på elmotorn funkade inte heller riktigt som tänkt. Det är en induktiv givare som känner av ett par bultskallar som roterar med elmotorn. Skallarna är för små och vid högre varvtal så hinner inte sensorn reagera. Detta har jag tänkt lösa med att istället ha en skiva av metall med urtag som sensorn läser av.

Det som följer är en grovt hållen "ToDo lista", saker jag har kvar att göra, utan någon särskild ordning (Uppdaterad 8/6-14).

 • Montera batteriladdaren, med relä som aktiverar huvudkontaktorn (update)och hindrar att bilen kan köras iväg när laddaren är inkopplad.
 • Fixat. Montera tillbaks dragkroken.
 • Bygga en styrning för kupévärmen och koppla in denna.
 • Bottenbalansera batterierna.
 • Koppla in batterivärmen och termostater så att den inte går i onödan.
 • Montera oljesticka (och påfyllningsrör) till växellådan.
 • Fixa vakuumpumpen så att den går mer intermittent genom en extra vakuumbehållare där vakuum-brytaren monteras.
 • Ordna en extern pump som håller uppe hydraultrycket i växellådan när elmotorn står still.
 • Koppla in batteriövervakningen så att jag får en varningslampa som tänds om någon battericell felar.
 • Montera krocksensorn som bryter strömmen om det nästan onämbara skulle inträffa.
 • Koppla in FGDPn så att jag får "tankmätare" och amperemätare.
 • Ordna voltmätare för både 12V och packspänning.
 • Tillverka lock för batterilådor med brytare som bryter huvudkontaktorn om lådorna öppnas.
 • Montera stereo.
 • Fixat. Väga bilen.
 • Göra färdigt 12V systemet.
 • Fixat. Fixa varvtalssensorn som felar vid ca. 3000 RPM genom att ändra från roterande bultskallar till en roterande skiva.
 • Montera varvräknare.
 • Ordna en justering på växellådan för "kick down" reglaget som styr nedväxling.
 • Se över/renovera/byta ut slutväxeln.
 • Montera nya framstolar.
 • Göra färdigt grillen.
 • Sätta tillbaks all utriven ljudisolering och komplettera där så behövs.
 • Ordna ett varningssystem för isolationfel i HV-systemet.
 • Sammanställa dokumentation. Byggbeskrivning, elschema osv..
 • Koppla in startpärr så att motorstyrningen inte kan startas med växel ilagd.
 • Koppla in brytaren för backljus.
 • Skaffa nya fälgar och däck.
 • Påbörja proceduren för besiktning.

Jag har säkert glömt en del när detta skrivs och kommer att uppdatera denna lista, allt eftersom saker blir färdigt eller annat jag kommer på.

steelneck Torsdag 19 Juni 2014 - 01:43 am | | Elbil
Used tags:

två kommentarer

marcus

ser fram emot fortSättningen !

Batterierna ser sjukt mäktiga ut btw. !

marcus, - 20-06-’14 00:41
steelneck

Tack marcus.

steelneck, - 22-06-’14 02:48
(optional field)
(optional field)
Svara på frågan med en siffra.
Komma ihåg personlig information?
Small print: All html tags except <b> and <i> will be removed from your comment. You can make links by just typing the url or mail-address.