Tag overview for: 'instrumentering'

Inlägg på den här platsen med 'instrumentering'

 • Instrumentering 2
  Har nu monterat in instrumentet E-Xpert Pro från TBS-Electronics för batteriövervakning. Den har ersatt den förra tankmätaren, monterad i samma 52mm hål. Tyvärr smälter de
 • Instrumentpanel
  Har nu installerat den modifierade instrumentpanelen, som visserligen måste byggas om igen eftersom "Fuel Gauge Drivern" inte fungerade. Istället för tankmätaren blir det
 • Problem
  Somliga av mina läsare kanske undrar - Blir han aldrig färdig med bilen? - Andra tycker det har gått oerhört fort att både delvis renovera en gammal bil och dessutom konve
 • Instrumentering
  Har nu fått hem mätarna jag beställt från Speedhut. Orginal instrumentpanel skall nu byggas om så att mätarna ovan går in. Hastighetsmätaren som är elektronisk med givare

Related tags

batteribalansering, elbil

External feeds for 'instrumentering'

Click icon for a list of links on 'instrumentering'

Delicious Google Icerocket TagZania 43 Things